Gizlilik ve Güvenlik

KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK

Hepsi Altın Gibi, kullanıcıların www.hepsialtingibi.com sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya jump4love login what is an example of globalization yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

Hepsi Altın Gibi, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Hepsi Altın Gibi, kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Hepsi Altın Gibi, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Hepsi Altın Gibi ’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.hepsialtingibi.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Hepsi Altın Gibi ’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Hepsi Altın Gibi, kullanıcılara ve kullanıcıların www.hepsialtingibi.com sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Hepsi Altın Gibi, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman www.hepsialtingibi.com sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Hepsi Altın Gibi ’un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, www.hepsialtingibi.com sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.